Jag skulle vilja rikta ett rejält stort tack till alla som hjälpte till att genomföra utställningarna i Åsarna och Skoghall på ett suveränt sätt. Ingen nämnd, ingen glömd. Det skulle varit svårt att få allt att fungera så pass bra som det faktiskt gjorde utan er. Hoppas vi ses snart igen.

HJÄRTLIGT TACK TILL ER ALLA!!!

Fredrik Åhs, tävlingssekreterare

Senaste uppdateringarna på hemsidan:

2014-08-28  Ringfördelning Bjuv 14 september

2014-08-27  Tävlingskommittén

2014-08-25  Uppdaterad Checklista för officiella utställningar inom SvteK

2014-08-19  Kommittén för Utbildning & Förening

2014-08-05  Årets Terrier & Årets Uppfödare

2014-08-03  Resultat Åsarna 2 augusti, trimguiden Östergötland

2014-07-29  Resultat Skoghall 24 juli

2014-07-26  Ringfördelning Åsarna 2 augusti, Avelskommittén - artiklar ur TP

2014-07-23  Ringfördelning Skoghall 26 juli

2014-07-22  Anmälningstiden till Tånga Hed är förlängd till 29 juli, Terrier Posten - riktlinjer för material som ska publiceras

2014-07-06  Resultat Piteå 24 maj & Piteå 25 maj

2014-07-03  Årets Terrier & Årets Uppfödare (inklusive resultaten från Piteå) 2014, uppdaterade statuter

2014-07-01  Kurs i föreningsteknik 18 augusti - SKK, Anslagstavlan - Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd 4 - 5 oktober

2014-06-27  Viltspår, resultat Nordic Terrier Show

2014-06-25  Funktionärer sökes till Skoghall den 26 juli, PM Terriderbyt

2014-06-19  Årets Terrier & Årets Uppfödare 2014

2014-06-17  PM Östersund - anmälan förlängd till den 14 juli

2014-06-11  Resultat Vänersborg, Årets Uppfödare & Årets Terrier 2014

2014-06-03  Årets Uppfödare & Årets Terrier 2014 (inklusive Tånga Hed 11 maj)

2014-06-01  Ringfördelning Vänersborg, uppdaterade statuter för Årets Viltspårterrier

2014-05-29  Årets Uppfödare & Årets Terrier 2014, resultat Tånga Hed 11 maj

2014-05-26  Resultat Hörby 17 maj

2014-05-22  Uppdaterad ringfördelning Nordic Terrier Show

2014-05-19  Ringfördelning Nordic Terrier Show

2014-05-14  PM Tånga Hed 23 augusti

2014-05-11  Trimguiden - Västmanland

2014-05-03  PM Östersund 2 augusti, Sollentuna 8 november, uppdaterat PM Skoghall 26 juli, avelskommittén - uppdaterad redovisningsöversikt RAS

2014-04-30
Ringfördelning Tånga Hed 11 maj & Hörby 17 maj

2014-04-29
Jaktkommittén - PM Viltspårs - SM 6 september 2014, PM Bjuv 14 september, domarpresentation Gerhard Pöllinger

2014-04-26
PM Nordic Terrier Show

2014-04-25
Domarkvalitetskommittén - sammankallande Ewa Lundén

2014-04-17
Avelskommittén - uppdaterad redovisningsöversikt RAS

2014-04-16
Uppdaterat PM Vänersborg 7 juni (tidigare Fengersfors)

2014-04-14
Statuter för Årets Viltspårterrier, uppdaterad domarlista utställningar i Norden 2014, Anslagstavlan - Aktivitetshelg för yorkshire 14 - 15 juni, nytt PM Vänersborg 7 juni (tidigare Fengersfors)

2014-04-12
Ny länk under Rasklubbar - Svenska Terrier Brasileiroklubben

2014-04-08
SvTeKs styrelse 2014, bilder från TF 2014

2014-04-07
Domarändring Tånga Hed - June Ottewell dömer istället för Elizabeth Brailsford, ny redaktör Terrierposten - Anita Skoglund

2014-03-27
Årets Uppfödare & Årets Terrier 2014

2014-03-20
Uppdaterad domarlista utställningar i Norden 2014

2014-03-19
Resultat Sollentuna 1 mars

2014-03-13
Avelskommittén - uppdaterad redovisningsöversikt RAS

2014-03-10
Anslagstavlan - Rasklubben för Släthårig Foxterrier; 24 - 25 maj

2014-03-09
Trimguiden (nytt trim - Kennel Conor's)

2014-03-04
Anslagstavlan - uppdaterad info Skottefederationens off. utställning 29 maj

2014-03-01
Anslagstavlan - uppdaterad info Skottefederationens off. utställning 29 maj, avelskommittén - uppdaterad redovisningsöversikt RAS

2014-02-28
Anslagstavlan - Svenska Yorkshireterriersällskapet rasspecial 25 oktober

2014-02-24
Uppdaterad domarlista utställningar i Norden 2014

2014-02-21
Uppdaterad ringfördelning Sollentuna 1 mars

2014-02-18
Avelskommittén - uppdaterad redovisningsöversikt RAS

2014-02-11
Uppdaterad domarlista utställningar i Norden 2014

2014-02-09
Ringfördelning Sollentuna 1 mars

2014-02-08
Jaktkommittén - viltspår, uppdaterad domarlista utställningar i Norden 2014

2014-02-07
Avelskommittén - uppdaterad redovisningsöversikt RAS

2014-02-04
Uppdaterad domarlista utställningar i Norden 2014

2014-02-02
Uppdaterade resultat Årets rallyterrier,Årets lydnadsterrier, Årets agilityterrier

2014-01-27
Årets lydnadsterrier 2013, Årets agilityterrier 2013, uppdaterad domarlista utställningar i Norden 2014

2014-01-26
Viltspårsektionen, Årets rallyterrier 2013, Trimguiden (nytt trim - Hund & Kattvård)

2014-01-24
Uppdaterad domarlista för utställningar i Norden 2014

2014-01-22
PM Hörby 2014

2014-01-19
Uppdaterat PM Fengersfors och Skoghall 2014

2014-01-17
Uppdaterad domarlista för utställningar i Norden 2014

2014-01-13
Anslagstavlan - Klubbträff med föreläsning ÖSTEK lördag 1 februari

2014-01-07
PM Tånga Hed, uppdaterad domarlista för utställningar i Norden 2014

2013-12-20
BIR Galleri från jubileumsutställningen i Bjuv

2013-12-17
Domarlista för utställningar i Norden 2014

2013-12-14
Anslagstavlan - ändringar plats/datum utställningar

2013-12-09
Domarändring PM Fengersfors och Skoghall 2014

2013-12-06
Terrierposten - manusstopp och innehåll 2014

2013-12-04
PM Fengersfors och Skoghall 2014

2013-12-01
Anslagstavlan 2014

2013-11-30
Mentalitet - Terrierklubbens BPH-grupp 2014 (pdf), länk auktoriserade arrangörer med BPH-banor, slutresultat Årets Uppfödare & Årets Terrier 2013

2013-11-28
Uppdatering RAS redovisning & terrierpromenad 15 december2013

2013-11-26
Avelskommittén - ny kontaktperson Lena Lidsell & uppdaterad RAS redovisning

2013-11-24
Resultat från Sollentuna 9 november

2013-11-20
NSTK - medlemsraser & uppfödarmöte 30 nov

2013-11-15
NSTK - uppfödarkarta

2013-11-08
Trimguiden - nu finns alla trimmare på karta, nytt trim: Wilmris kennel

2013-11-07
Uppdaterat PM dubbelutställning Piteå

2013-11-06
PM dubbelutställning Piteå, uppdaterat resultat Njurunda 12 oktober (BIS 3 placeringen)

2013-11-05
Uppdaterad ringfördelning Sollentuna 9 november

2013-11-04
Årets Uppfödare & Årets Terrier 2013

2013-10-23
Resultat från Njurunda 12 oktober

2013-10-20
Ringfördelning Sollentuna 9 november

2013-10-08
Trimguiden Stockholm

2013-10-06
Ringfördelning Njurunda 12 oktober

2013-10-04
Trimguiden Östergötland

2013-09-30
Domarregistret, Årets Uppfödare & Årets Terrier 2013

2013-09-23
Årets Uppfödare & Årets Terrier 2013

2013-09-20
Anatomi & bedömningskursen fulltecknad!

2013-09-18
Resultat från jubileumsutställningen i
Bjuv 14 september & utbildning i
föreningsteknik 16 november

2013-09-08
Resultat från Luleå 10 augusti &
bilder från Ungdomslägret 2013 (FB)

2013-09-01
PM Sollentuna 9 november,
Årets Uppfödare & Årets Terrier 2013

2013-08-28
Resultat från
Tånga Hed 25 augusti & Östersund 3 augusti

2013-08-22
Ringfördelning Jubileumsutställningen Bjuv
& Utställningsagenda 2014

2013-08-20
Anslagstavlan - SWTKs Lydnads-KM
5 oktober, för samtliga terrierraser!

2013-08-11
Onlineanmälan Njurunda 12 oktober

2013-08-07
Ringfördelning Tånga Hed 25 augusti

2013-08-05
Domarkvalitetskommittén
Mia Sandgren ny medlem

2013-08-01
Resultat från Skoghall 28 juli

2013-07-30
Medieinformation - Felaktigheter i hundregistret från Terrierposten #2 2013

2013-07-29
Höstens kurser

2013-07-27
Anslagstavlan - ÖsTeK - Terrierpromenad 22/9 och 16/10